Friday, October 28, 2011

Thursday, October 27, 2011

Jadual Pertandingan1 TEAM (One Team)Ini lah nama kumpulan aku yang menyertai pertandingan "3rd Crystal Bowl B and Novis Trios League 2011". Ahli kumpulannya terdiri daripada:

1. Suit Boji
2. Dyg Maslia Awg Ali Baba
3. Awg Salehudin
4. Suliman Gimo
5. Kazaina Bujang
6. Khairul Amilin
7. Mohhammad Noor Alhafizh Pauzi

Congratulation, have fun and enjoy the game!